Fundusze inwestycyjne od podstaw

Oprocentowanie lokat bankowych nie zachęca niestety do oszczędzania. Wiele osób w poszukiwaniu wyższych stóp zwrotu skłania się ku funduszom inwestycyjnym. Nie ma w tym nic dziwnego. Przeglądając historyczne wyniki funduszy inwestycyjnych często zwracamy uwagę na znakomite wskaźniki w badanym okresie. Dokonywanie wyboru funduszu, w który chcemy zainwestować na podstawie historycznych wskaźników nie jest najlepszą taktyką. Nie mamy żadnej gwarancji tego, że dobre wyniki powtórzą się w bieżącym okresie. Czym zatem się kierować przy wyborze funduszu? Słowem kluczem będzie tutaj dywersyfikacja. 

Dywersyfikacja w funduszach inwestycyjnych

Dywersyfikacja oznacza, że nie powinniśmy lokować wszystkich naszych środków w tylko jeden rodzaj funduszu. Notowania funduszy są zmienne i w przypadku, w którym będziemy chcieli sprzedać jednostki a kurs będzie nas nie satysfakcjonował musimy liczyć się nawet z utratą części zainwestowanego kapitału. Jak pogodzić chęć wysokich zysków z minimalizacją ryzyka? Największe stopy zwrotu generują zazwyczaj agresywne fundusze inwestycyjne, które inwestują w akcje. Fundusze akcyjne jednak to instrumenty o największym ryzyku. Dlatego nie powinniśmy zapominać o innych rodzajach funduszy, takich jak fundusze obligacyjne czy też fundusze rynku pieniężnego. 

Dlaczego warto dywersyfikować porfel inwestycyjny?

Dywersyfikacja portfela spowoduje, że w przypadku, w którym notowania jednego funduszu są słabe to inny fundusz może nam rekompensować straty. Oczywiście nie jest to taktyka, która gwarantuje stuprocentowy sukces. W każdym przypadku powinniśmy mieć na uwadze również horyzont, w którym chcemy inwestować. Jeżeli interesuje nas inwestycja krótkoterminowa, wówczas nasza skłonność do ryzyka i inwestowania na przykład w fundusze akcyjne powinna być minimalna. W przypadku inwestycji długoterminowej możemy mieć nadzieję, że ewentualna zniżka kursu naszego funduszu zostanie nadrobiona w przyszłości. 

Podsumowanie 

Podsumowując, inwestowanie w jednostki funduszy inwestycyjnych jest to ryzykowna koncepcja. Możemy mieć nadzieję na duże zyski. Nadzieje jednak nie idą często w parze z realiami. Aby uniknąć rozczarowań i frustracji w przyszłości powinniśmy zastosować odpowiednią taktykę i zachować daleko idącą ostrożność.

Komentarze